Wyniki badania PCR przesyłamy na podany w formularzu adres mailowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kleszcza do Przychodni VetHouse osobiście lub otrzymania przesyłki pocztowej.