Kleszcze badane są przy wykorzystaniu techniki PCR – metody badania genetycznego opartej na wykrywaniu w kleszczu sekwencji DNA charakterystycznych dla poszczególnych patogenów.