Badanie kleszcza realizujemy po dokonaniu płatności za wybrany przez Państwa pakiet badań. Opłaty można dokonać osobiście w Przychodni Weterynaryjnej VetHouse, ul. Wróbla 66 lok. 2, 20-719 Lublin, lub przelewem bankowym na adres VetHouse Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne M. Garbal, A. Jankowska Sp.j. nr konta 45 1050 1953 1000 0092 2053 6412, w tytule podając imię i nazwisko zleceniodawcy oraz wskazując wybrany pakiet badań.