Pakiet I

Badanie PCR kleszcza pod kątem jednego z wybranych patogenów:

Babesia spp (B.canis, B. vogeli, B. gibsoni)Borrelia burgdorferi (B. afzelii, B.garini, B. burgdorferi sensu stricto)Anapalsma spp (A.phagocytophilum, A.platys)Ehrlichia spp (E. Canis, E. Ewingii, E.chaffeensis)
160zł