Pakiet I

Badanie PCR kleszcza pod kątem jednego z wybranych patogenów:

Babesia spp (B.canis, B. vogeli, B. gibsoni)Borrelia burgdorferi (B. afzelii, B.garini, B. burgdorferi sensu stricto)Anapalsma spp (A.phagocytophilum, A.platys)Ehrlichia spp (E. Canis, E. Ewingii, E.chaffeensis)
160zł
pies
Pakiet II

Badanie PCR kleszcza pod kątem wszystkich wymienionych patogenów:

Babesia spp (B.canis, B. vogeli, B. gibsoni)Borrelia spp (B. afzelii, B.garini, B. burgdorferi sensu stricto)Anapalsma spp (A.phagocytophilum, A.platys)Ehrlichia spp (E. Canis, E. Ewingii, E.chaffeensis)
220zł